ingilizce cümleler     800) {echo ' ';} ?>         

Too Cümleleri


too cümleleri"Too" kelimesi "çok", "daha fazla", "dahi" ve bağlaç olan "de" anlamlarına gelir.

Aşağıda konuyu pekiştirebileceğiniz too cümleleri örnekleri mevcuttur:

She plays piano and sings too. --> O piyano çalıyor ve şarkı da söylüyor.

This table is too expensive for the child's room. --> Çocuk odası için bu masa çok pahalı.

He is too professional soccer player. --> O, çok profesyonel bir futbolcu.

Ayşe reads too much books. --> Ayşe çok kitap okuyor.

This case is too advancive. --> Bu durum çok ileri düzey.

You should be too cautious to do that. --> Buna karşı çok tedbirli olmalısın.

New York is too far. --> New York çok uzak.
She is too beautiful for that guy. --> O (kadın), bu adam için çok güzel.

This car is too old to drive from Ankara to Kars. --> Bu araba, Ankaradan Kars'a gitmek için çok eski.

I have too much work to do. --> Yapılacak çok işim var.

Ayşe puts too much salt in her meal. --> Ayşe yemeğine çok tuz koyuyor.

He drives too close to the car in front. --> Öndeki arabaya çok yakın gidiyor.

"The Man Who Knew Too Much." --> "Çok Şey Bilen Adam" (A. Hitchcock'un 1956 tarihli filmi)
This question is too easy. --> Bu soru çok kolay.

They arrived too late. --> Onlar geç geldiler.

He's too young to drink alchohol. --> Alkol almak için çok genç.

There are too many people in the party. --> Partide çok fazla insan var.

Diyaloglar

- I smoke cigarette. --> sigara içerim.

- Me too! --> Ben de!

I- don't like to eat salty. --> Tuzlu yemem.

- Me too! --> Ben de!

Bu sayfayı inceleyen takipçilerimiz,

sayfalarımızı da incelediler.

Kendinizi geliştirmek için

De Da Eki Cümleleri


There Are Cümleleri


Would Cümleleri


Neden Sonuç Cümleleri


Has Cümleleri


Fakat Cümleleri


When While Cümleleri


6 Sınıf Cümleleri


Yeğlemek Cümleleri


By Cümleleri


Superlative Cümleleri


Could Cümleleri


sayfalarımızı da incelemenizi tavsiye ederiz.